Privacyverklaring

EMY Tekst&Taal hecht veel belang aan de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik persoonsgegevens verzamel en ermee omga.

Hoe kom ik aan je persoonsgegevens?

Meestal heb je je persoonsgegevens zelf aan mij gegeven. Zodra je contact opneemt met EMY Tekst&Taal, verwerk ik je persoonsgegevens. Contact opnemen kan via het contactformulier op de website, per mail, mobiele telefoon of social media. Een enkele keer zoek ik persoonsgegevens op internet om acquisitie te doen. Dit betekent dat ik een mail stuur naar een organisatie waarvoor ik graag wil werken of ik neem telefonisch contact op.

Cookies en SSL

De website van EMY Tekst&Taal gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Dat wil zeggen dat ik via mijn website geen persoonsgegevens van je krijg. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen dat mijn website goed werkt en dat je meer gebruiksgemak ervaart op internet. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verder wordt je bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat de verbinding privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Links naar andere websites

Op mijn website vind je soms links naar andere websites. Hoewel ik deze sites met zorg selecteer, draag ik geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop ze met je persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is dus niet van toepassing op websites die via links met de website van EMY Tekst&Taal zijn verbonden. Wil je weten of de betreffende websites op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan? Lees dan de privacyverklaring op deze sites.

Welke persoonsgegevens bewaar ik?

Ik leg alleen de persoonsgegevens vast die echt nodig zijn voor de uitvoering van mijn werk. Het gaat om voor- en achternaam, bedrijf en afdeling waarvoor je werkt, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens als KvK-, btw- of bankrekeningnummer

Waarvoor gebruik ik je persoonsgegevens?

De bovengenoemde persoonsgegevens heb ik nodig om je goed van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld voor telefonisch overleg of het mailen van tekst of foto’s. Ook gebruik ik je gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven (alleen als je je expliciet hiervoor hebt aangemeld). Daarnaast heb ik de gegevens nodig om na afloop van de opdracht een factuur te kunnen sturen. Verder gebruik ik je gegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor mijn belastingaangifte.

Wie hebben inzage in je persoonsgegevens?

Normaal gesproken ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Als ik met andere professionals samenwerk (bijvoorbeeld een collega-tekstschrijver, een fotograaf of vormgever), kan het voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn dat ik deze direct betrokkenen je persoonsgegevens geef.

Wat gebeurt er beslist niet met je persoonsgegevens?

Ik verstrek je gegevens niet aan derden, tenzij deze direct betrokken zijn bij onze samenwerking of tenzij de wet mij hiertoe verplicht.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Als je klant bent, sla ik onze correspondentie op tot mijn werkzaamheden voor jou zijn afgelopen. Sommige e-mailcommunicatie bewaar ik langer als deze relevant is voor een vervolgopdracht. Hebben we emailcontact gehad vanwege acquisitie, dan bewaar ik je gegevens maximaal twee jaar. Daarnaast ben ik als ondernemer wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je gegevens die door EMY Tekst&Taal zijn vastgelegd en bewaard in te zien, aan te passen, te wissen, het gebruik ervan stop te zetten of over te dragen aan een andere partij. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat EMY Tekst&Taal niet op de juiste manier met je gegevens omgaat.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over de manier waarop EMY Tekst&Taal je persoonsgegevens verzamelt of gebruikt? Aarzel dan niet om contact op te nemen.